Kinesiologi

Copyright © All Rights Reserved

Kinesiologi


Biopatisk kinesiolgi är ett sätt att hitta obalanser och rätt terapi.


Med hjälp av sk muskeltest kan man hitta frekvensströningar (energistörningar) från virus, bakterier, svamp, patasiter, tungmetaller, kemikalier, näringsbrister, toxiner, allergier, strålning, fokalstörningar, störningar i rörelseapparaten, hormonobalanser, körtlar och meridianer som är i obalans.


Man kan testa vilken obalans som är viktigast att ta hand om först och vilken terapi som är lämpligast.