Träning / Gym

Copyright © All Rights Reserved

Bärengårdens gym

Träningen bedrivs i Bäregårdens egna gym. Det är framför allt styrketräning men även konditionsträning på olika sätt.

 

I gymmet sker all träning under ledning. Det innebär att alla pass är tidsbokade och tränare finns alltid till hands.

 

Träningen anpassas efter varje individ och det är få personer samtidigt i gymmet. Vi bokar 4 - 5 personer som kommer under samma tid.

Denna tränigsvariant bygger på att du bokar terminsvis eller minst 10 veckors träning (10 veckor i följd). Du kan köra ett eller flera pass varje vecka.

 

 

Du kan även boka enskilda pass med helt personlig träning.

 

 

Styrketräning

I vårt system för träning kan du välja:

  • terminsvis; ett eller flera pass per vecka
  • 10 veckors träning; ett eller flera pass per vecka under 10 veckor i följd
  • PT-pass
  • Upplägg av personligt träningprogram/system för träning på egen hand

 

 

Träningsläger/helger

Träningsläger ordnas efter önskemål. Vanligen är det tvådagars läger (utan övernattning)

 

  • konditionsträning för förbränning och intervallträning för bättre kondition
  • vi äter tillsammans
  • föredragning eller diskussioner om ämnen inom kost och/eller träning

 

 

Priser för träning

 

  • Terminavgift 3000:- avser vecka 2 - 22 hösten 2018 ett pass per vecka

 

  • Personlig träning, PT-pass 550:- / tillfälle (träning tillsammans med coach 1 timme)

 

  • Personligt upplägg av träning varierar i pris berodende på omfattning.

För genomgång i gym betalar du 550:- per timme utöver kostnaden för upplägg

 

 

För bokning eller frågor om träning hos oss kan du ringa eller maila:

 

Lisbet 070- 454 76 98

info@alibafriskvard.com